Комод-портал “Зефір” з ламаними дверками
Комод-портал “Зефір” з радіусними дверками
Комод “Зефір – 1”
2 радіус. дв.скл. + 1 шухляда + 1дв.скл.
Комод “Зефір – 2”
2 радіус дв.скл. + 2 шухляди + 2дв.скл.
Комод “Зефір – 3”
2 радіус дв.скл. + шухляда + 2дв.+ дв.скл. барна
Комод “Зефір – 4”
2 радіус.дв.+ 4 шухлядки
Комод “Зефір – 5”
2 радіус.дв.+ шухляда+дв.скл. барна
Комод “Зефір – 6” (під ТВ)

 

Комод-портал “Зефір” з ламаними дверками масив, ДСП, шпон, дуб 1010х1560х410
Комод-портал “Зефір” з радіусними дверками масив, ДСП, шпон, дуб 980х1534х372
Комод “Зефір – 1”
2 радіус. дв.скл. + 1 шухляда + 1дв.скл.
масив, ДСП, шпон, дуб 980х1284х512
Комод “Зефір – 2”
2 радіус дв.скл. + 2 шухляди + 2дв.скл.
масив, ДСП, шпон, дуб 980х1724х512
Комод “Зефір – 3”
2 радіус дв.скл. + шухляда + 2дв.+ дв.скл. барна
масив, ДСП, шпон, дуб 1460х1744х512
Комод “Зефір – 4”
2 радіус.дв.+ 4 шухлядки
масив, ДСП, шпон, дуб 980х1534х512
Комод “Зефір – 5”
2 радіус.дв.+ шухляда+дв.скл. барна
масив, ДСП, шпон, дуб 761х1650х452
Комод “Зефір – 6” (під ТВ) масив, ДСП, шпон, дуб 740х1660х500